W dzisiejszych czasach elektroniczna kontrola dostępu staje się podstawowym ogniwen zabezpieczenia dostępu do wydzielonych stref obiektu. Najprostszym urządzeniem kontroli dostępu jest zamek szyfrowy. Pozwala on na wejście w zamknięty obszar osobie znającej kod otwarcia. Bardziej rozbudowanym i dającym większe bezpieczeństwo jest czytnik kart zbliżeniowych. Pozwala on na wejście w chroniony obszar, osobie posiadającej kartę, wpisaną do pamięci czytnika. Najbezpieczniejsze są czytniki działajace na odcisk palca. Dodatkową zaletą jest brak konieczności noszenia ze sobą karty.

    Czytniki występują w różnych wersjach : z klawiaturą kodową, w wersji wewnętrznej, zewnętrznej, o dalekim zasięgu ( do obsługi szlabanów i drzwi garażowych ). Dobór rodzaju czytnika zależny jest od wymaganego poziomu zabezpieczenia obiektu. Podłączenie sieci czytników do komputera daje dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy pracy samodzielnej. Do najważniejszych zalety pracy w sieci należą :
- rejestracja każdej osoby korzystającej z przejścia
- możliwość stopniowania dostępu poszczególnych osób wpisanych do systemu w zależności od funkcji w firmie
- wyszukiwanie osób obecnych na terenie zabezpieczonego obiektu
- rejestracja czasu pracy
- możliwość ustawienia daty ważności karty
- możliwość natychmiastowego zablokowania karty w przypadku jej zagubienia bądź kradzieży
- integracja z systemami p/poż

    Czytniki każdego rodzaju mogą służyć nie tylko do kontroli dostępu. Instalujemy czytniki spełniące funkcje blokowania alarmu, dostępu do wind, bezgotówkowego rozliczania posiłków w bufecie pracowniczym. Jako elementy wykonawcze do czytników stosujemy głównie zwory elektromagnetyczne i rygle.

    Rozwinięciem idei kontroli dostępu są urządzenia umożliwiające kontrolę dostępu do komputerów i sieci komputerowych. Mogą być to czytniki podłączane bezpośrednio do komputera, lub elementy biurowego systemu, umożliwiające automatyczne zabezpieczenie zasobów  komputera osoby, która opuściła teren biura.

    Posiadamy certyfikat z
BOSCH SECURITY ACADEMY w zakresie konfiguracji i instalacji kontrolerów  serii AMC, oraz oprogramowania Access Professional Edition firmy BOSCH. Seria kontrolerów AMC pozwala na stworzenie rozbudowanego systemu kontroli dostępu. Intuicyjne oprogramowanie i rozbudowane opcje wejść i wyjść programowalnych, umożliwiają wykonywanie zaawansowanych funkcji związanych z kontrolą dostępu, bez dodatkowych kosztów.