Konserwacja systemów bezpieczeństwa jest mocno zaniedbanym przez inwestorów zagadnieniem. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nawet świeżo zainstalowane systemy zabezpieczeń wymagają stałej konserwacji.  Systematycznie konserwowany system na pewno odwdzięczy się użytkownikowi dłuższym działaniem i stałą skutecznością wykrywania intruza. Regularna konserwacja pozwala również na wykrycie drobnych usterek w pracy systemu, które jednak często mają wpływ na poziom bezpieczeństwa obiektu na którym zostały zainstalowane.
    
Składnikami systemów bezpieczeństwa są urządzenia o różnej trwałości. Można je podzielić na kilka grup :
1.
Urządzenia elektroniczne - konserwacji wymaga układ zasilania takiego urządzenia,     
    oraz zapewnienie jego czystości. Przykładem mogą być czujniki systemu alarmowego.
   Jeżeli są zabrudzone np. farbą, ich skuteczność wykrywania ruchu może być gorsza w
   stosunku do czujki, która utrzymana jest w odpowiedniej czystości.
2.
Urządzenia elektromechaniczne - podzespoły systemów bezpieczeństwa rzadko 
    kiedy pracują w warunkach zapewniających czystość. Po kilku latach pracy i braku
    konserwacji, zanieczyszczenia z kurzu i wilgoci mogą zupełnie uniemożliwić takiemu
    urządzeniu prawidłowe funkcjonowanie. Pół biedy jeżeli system jest na tyle inteli-
    gentny, że sam kontroluje stan  poszczególnych podzespołów. Najczęściej jednak jest
    tak, że użytkownik dopiero po fakcie włamania bądź kradzieży orientuje się iż system,
    który miał zapewnić mu bezpieczeństwo nie zadziałał tak jak powinien, bądź nie
    zadziałał wcale.
3.
Urządzenia mechaniczne - w przypadku tych urządzeń, w celu zapewnienia ich
    prawidłowej pracy, konserwacja powinna być przeprowadzana nawet w okresie
    gwarancji.
4.
Zasilacze i akumulatory - są to jedne z najważniejszych elementów systemów
    bezpieczeństwa. Od sprwanego zasilania zależy prawidłowe działanie całego systemu.
    Bardzo ważnym elementem tego typu urzadzeń jest zasilanie awaryjne. Akumulatory
    instalowane w celu podtrzymania awaryjnego, mają określoną żywotność i brak ich
    konserwacji może doprowadzić do poważnych uszkodzeń w całym systemie.
5.
Czujniki i urządzenia pracujące na zewnątrz - tego typu urządzenia wymagają
    bieżącej konserwacji bezpośrednio po instalacji, ponieważ zmienne warunki
    atmosferyczne mogą powodować pogorszenie działania urządzenia, które nie jest
    konserwowane.
   
     Koszt doprowadzenia niekonserwowanego systemu po awarii, do stanu spełniającego wymagania bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania, może być bardzo duży. Podpisanie umowy konserwacyjnej gwarantuje Państwu stałe utrzymywanie systemu w odpowiedniej kondycji, oraz zapewnia szybką reakcję serwisu w przypadku awarii.
    
    W naszej praktyce wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy użytkownik systemu bezpieczeństwa, po kilku latach od instalacji traci kontakt w firmą, która ów system instalowała. Jeżeli znaleźliście się Państwo w takiej sytuacji, polecamy nasze usługi. Pomożemy również w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację urządzeń.
    
   
Klienci z którymi mamy podpisane umowy konserwacyjne, mają zapewnione pierwszeństwo w reakcji na zgłoszenie usterki systemu. Kiedy wymaga tego odpowiedni poziom sprawności systemu, czas wymaganej reakcji serwisiwej mieści się w pojedynczych godzinach w ciągu całej doby.